Print Friendly, PDF & Email

Cykl szkoleń mających na celu naukę strzelania z broni długiej, długodystansowej od podstaw. Głównym założeniem jest nabycie umiejętności bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną.

Celem tego szkolenia jest nauka bezpiecznej obsługi broni długiej oraz wprowadzenie do strzelania długodystansowego z broni snajperskiej na odległościach do 100 metrów.

Obecne szkolenie to kontynuacja zajęć w ramach treningu z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia skierowane są do osób, które ukończyły poprzednie szkolenia.
Prowadzone będą w formie teoretyczno-praktycznej – wykład, trening bezstrzałowy, strzelanie z karabinów. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie (min. ochraniacze wzroku i słuchu, maty strzeleckie, podpórki). Po wcześniejszym zgłoszeniu, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z własną bronią i amunicją.

Instruktorzy prowadzący zajęcia to głównie byli funkcjonariusze służb mundurowych posiadający państwowe uprawnienia instruktorskie, którzy zdobywali doświadczenie i poszerzali swoją wiedzę oraz umiejętności tak w służbie jak i w życiu cywilnym (zawody sportowe, szkolenia specjalistyczne), w kraju i za granicą. Oprócz tego – co również ważne – posiadają wieloletnie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, zapewniające bezpieczne i skuteczne przekazanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Zakres zajęć:

  • warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną w tym obowiązujące przepisy prawa,
  • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
  • szybkie oddawania strzałów do kilku celów,
  • szybkie przybrania postawy strzeleckiej i oddania pojedynczego strzału,
  • reagowanie na bodźce zewnętrzne, w celu oddania strzału w optymalnym momencie,
  • odkładanie poprawek za pomocą krzyża celowniczego,
  • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni długiej.

Dodatkowe informacje:
W trakcie szkolenia, uczestnicy będą strzelali z trzech rodzajów broni snajperskiej.

  • Karabin Savage 12F/TR – nabój .308 Win.
  • Karabin Howa 1500 – nabój .223 Rem.
  • Karabin SWD – nabój 7,62×54 R.

Z każdej broni uczestnicy oddadzą po 10 strzałów.

Ilość amunicji – 36 sztuk
Czas trwania – 4 – 5 godzin w zależności od liczby uczestników
Liczba uczestników – od 5 do 6 osób

UWAGA: Przewidziane jest kolejne szkolenie strzeleckie broń snajperska poziom zaawansowany, w trakcie którego prowadzone będą strzelania na dystansach powyżej 100 metrów a materiał będzie obejmował min. szybkie przenoszenie ognia na różne cele i dystanse.

Terminy szkoleń

Najbliższe szkolenie odbędzie się 18 listopada 2018r.

Zarezerwuj TERAZ

UWAGA: poniższe ceny nie uwzględniają kosztów amunicji. Jej koszt w wysokości 130PLN (dla członków Klubu Grot), 160PLN (dla pozostałych uczestników) należy uiścić gotówką na miejscu.