Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Klubu

Prezes Zarządu: Piotr Bohdanowicz, [email protected]

Sekretarz: Maciej Zarzecki, [email protected]

Skarbnik: Radosław Kossakowski, [email protected]

Wiceprezes Zarządu: Robert Cieloszczyk

Wiceprezes Zarządu: Bohdan Kapanajko

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Karol Godlewski

Sekretarz Komisji: Sebastian Sokolik

Członek Komisji: Grzegorz Wiszowaty