Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu: Piotr Bohdanowicz, [email protected]

Sekretarz: Marek Buzon

Skarbnik: Radosław Kossakowski

Wiceprezes: Robert Cieloszczyk

Wiceprezes: Maciej Zarzecki

Członek: Adriana Marek

Członek: Bohdan Kapanajko

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Tomasz Marcińczyk

Członek: Karol Godlewski

Członek: Michał Sarosiek

Członek: Sebastian Sokolik