Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Klubu

Prezes Zarządu: Robert Cieloszczyk, tel: 727 996 669

Wiceprezes Zarządu: Anna Kożan, tel. 881 030 524

Sekretarz: Piotr Bohdanowicz

Skarbnik: Radosław Kossakowski, tel. 533 255 279

Członek Zarządu: Wojciech Multon

Członek Zarządu: Anna Marcińczyk

Członek Zarządu: Michał Sarosiek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Piotr Kiercel, tel: 698623965

Sekretarz Komisji: Sebastian Sokolik

Członek Komisji: Piotr Oblacewicz