Pierwsze w tym roku zawody strzeleckie

Pierwsze w tym roku zawody strzeleckie

Klub Strzelecki LOK Grot Białystok zaprasza serdecznie na pierwsze w tym roku zawody z cyklu Podlaskie Zawody Strzeleckie, które odbędą się na strzelnicy "Hubertus" przy ul. Produkcyjnej 113 w Białymstoku. Zawody regionalne ujęte w kalendarzu WZSS (skrócone konkurencje). Start w zawodach jest zaliczany do licencji zawodniczej PZSS. Rodzaje strzelań: pistolet, karabin Kategoria wiekowa: seniorzy, juniorzy. Więcej informacji na stronie informacyjnej. Zapraszamy na wydarzenie na FB...
Read More

Egzaminy na patent strzelecki – zmiany

Uchwałą nr 10/2016 zarząd PZSS wprowadził do regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, w §8., punktu 4.: 4.1. Zarząd upoważnia prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób przystępujących do egzaminu na patent zależnie od możliwości technicznych obiektów, na których egzamin ma się odbyć oraz od możliwości rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez komisję. 4.2. Staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku. Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS (pod adresem: http://klub.pzss.org.pl/wwwpzss-egz/ ), obowiązek rejestrowania członka spoczywa na kierownikach klubów. PZSS prześle pocztą internetową (emailem) unikalne hasło umożliwiające logowanie się na stronie. Zgłoszenie do egzaminu należy zarejestrować on-line pod adresem http://egzaminy.pzss.org.pl/wwwpzss-egz/Exam/Search . Zwracamy też uwagę, że liczba osób przystępujących do egzaminu będzie ograniczana możliwościami technicznymi obiektów i zasobami kadrowymi egzaminatora – możliwość przystąpienia do egzaminu zostaje uzależniona od kolejności zgłoszenia i wniesienia opłaty egzaminacyjnej. http://www.pzss.org.pl/…/81-aktualnoci/1138-egzaminy-na-pat…...
Read More

Liga Obrony Kraju jest już stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim

Co prawda wpisu dokonano 12 stycznia, ale dopiero dzisiaj został on opublikowany w KRSie. LOK jest już stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim. Wszystkie osoby, które złożyły podania o wydanie zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, mogą już odebrać podpisane zaświadczenia w siedzibie Biura Zarządu przy ul. Lewandowskiego 5 w Białymstoku....
Read More
Pierwszeństwo dla członków LOK przy wstępowaniu do WOT

Pierwszeństwo dla członków LOK przy wstępowaniu do WOT

Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej informujemy, że członkowie białostockiego LOK-u mają w tym względzie pierwszeństwo. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod adresem: https://goo.gl/w7w3PJ Zainteresowanych prosimy o pozostawienie danych kontaktowych za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/LeCP7LHP45kJGoUl2...
Read More