Print Friendly, PDF & Email

Aktualnie obowiązujące opłaty związane z przynależnością do Klubu Strzeleckiego LOK GROT w Białymstoku

Wpisowe dla nowych członków – 100 zł

Składka członkowska roczna – 200 zł

Nowi członkowie, którzy wstąpią do klubu w miesiącach sierpień, wrzesień, październik i listopad opłacają składkę członkowską w wysokości 100 zł.

Nowi członkowie którzy wstąpią w grudniu danego roku są zwolnieni ze składki członkowskiej.

Składa członkowska w całości musi być opłacona do końca I kwartału roku składkowego.

Nowi członkowie wpisowe i składkę roczną opłacają w całości w momencie wstąpienia do klubu, na zasadach podanych powyżej.

W przypadku niedotrzymania terminu opłacenia składki, składka wzrasta do wysokości 300zł.

Składki prosimy wpłacać:

  • przelewem na konto nr: 25 1240 1095 1111 0010 1892 4795

lub

  • gotówką w Zarządzie Klubu lub siedzibie LOK

w tytule przelewu wpisać za co wpłacamy według wzoru:

GROT Białystok, nazwisko i imię, informacja za który rok płacimy składkę, składka członkowska / wpisowe,

przykład: GROT Białystok, Kowalski Jan, 2021 składka członkowska

Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić Zarządowi Klubu, przesyłając dowód wpłaty mailem lub dostarczając w papierowej formie.