Print Friendly, PDF & Email

Aktualnie obowiązujące opłaty związane z przynależnością do Podlaskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Grot Białystok

Wpisowe dla nowych członków – 200 zł

Składka członkowska roczna – 300 zł

Nowi członkowie, którzy wstąpią do klubu w miesiącach sierpień, wrzesień, październik i listopad opłacają składkę członkowską w wysokości 200 zł.

Nowi członkowie którzy wstąpią w grudniu danego roku są zwolnieni ze składki członkowskiej.

Składa członkowska w całości musi być opłacona do końca I kwartału roku składkowego.

Nowi członkowie wpisowe i składkę roczną opłacają w całości w momencie wstąpienia do klubu, na zasadach podanych powyżej.

W przypadku niedotrzymania terminu opłacenia składki, składka wzrasta do wysokości 400zł.

Składki prosimy wpłacać:

  • gotówką u naszego Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza w czasie treningów, zawodów lub po telefonicznym uzgodnieniu
  • przelewem na konto Stowarzyszenia numer: 84 8769 0002 0156 5496 2000 0010. W tytule przelewu koniecznie wpisać: Imię Nazwisko, składka członkowska, rok, np. Jan Kowalski, składka członkowska, 2022

Kopię dowodu wpłaty należy zachować na wypadek konieczności przedstawienia Zarządowi Klubu.