Print Friendly, PDF & Email

Pozwolenie na broń – dla wielu coś nieosiągalnego i niewyobrażalnego. Tymczasem w Polsce można bez większych problemów zdobyć pozwolenie na broń. Wymaga to nieco wysiłku, czasu i środków finansowych, ale w perspektywie legalnego posiadania własnej broni, nie jest to tak trudne i kosztowne, jak by się wydawało.

Zgodnie z Ustawą o Broni i Amunicji:

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 1. ochrony osobistej;
 2. ochrony osób i mienia;
 3. łowieckich;
 4. sportowych;
 5. rekonstrukcji historycznych;
 6. kolekcjonerskich;
 7. pamiątkowych;
 8. szkoleniowych.

Najbardziej popularne rodzaje pozwoleń na broń:
– do celów sportowych
– do celów kolekcjonerskich

Jak zdobyć?

 1. Zapisz się do klubu strzeleckiego
  Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych lub kolekcjonerskich trzeba być członkiem stowarzyszenia, które odpowiednio: ma licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i/lub ma w statucie zapisaną działalność o charakterze kolekcjonerskim. Aby móc przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, należy w takim klubie odbyć minimum 3 miesięczny staż.
  PSS Grot Białystok posiada zarówno licencję PZSS jak i jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim.
  Koszt w przypadku PSS LOK Grot: 150PLN wpisowe + 250PLN składka roczna. 
  Zapisz się już teraz
 2. Zdaj egzamin na patent strzelecki
  Patent strzelecki jest swego rodzaju „prawem jazdy na broń”. Jest dowodem sprawdzenia umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. Aby przystąpić do egzaminu, bardzo przydatnym jest kurs do egzaminu na patent strzelecki.
  PSS Grot Białystok organizuje zarówno kursy jak i egzaminy na patent strzelecki.
  Koszt kursu ok 300PLN, koszt egzaminu: 400PLN, koszt badań lekarskich ok. 100PLN
 3. Uzyskaj licencję zawodniczą
  Mając patent, można zwrócić się do PZSS o wydanie licencji zawodniczej, co jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Oprócz tego, do podania o pozwolenie, warto złożyć informację o braniu udziału w zawodach i treningach strzeleckich.
  PSS Grot Białystok regularnie organizuje treningi i zawody strzeleckie.
  Koszt wydania licencji: 50PLN
  Terminarz naszych zawodów i wydarzeń
 4. Zrób niezbędne badania lekarskie
  Do podania o pozwolenie niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W tym celu należy wykonać badania (zdrowotne, psychologiczne, psychiatryczne) w placówce, która ma do tego uprawnienia.
  PSS Grot Białystok pomaga w wyborze odpowiedniej placówki.
  Koszt ok 500PLN
  Adresy uprawnionych placówek
 5. Złóż podanie do Wydziału Postępowań Administracyjnych
  Ostatnim krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń, dołączenie ich do podania i złożenie wszystkiego do WPA.
  KS LOK Grot Białystok pomaga w zredagowaniu podania oraz wystawia niezbędne zaświadczenia.
  Koszt wydania każdej decyzji: 242PLN (do celów sportowych + do celów kolekcjonerskich = 484PLN), pozwolenie dopuszczające do posiadania broni w czasie wykonywania zadań związanych z bronią (np. posiadania broni na zawodach): 10PLN
  Informacje na temat ubiegania się o pozwolenie na broń na stronie WPA Białystok
 6. W międzyczasie zakup szafę klasy S1 do przechowywania twojej broni.
  Koszt od 900PLN
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, odbierz z WPA zaświadczenia uprawniające do nabycia broni (promesa) – koszt 17PLN każde

Teraz możesz legalnie nabyć broń!