Print Friendly, PDF & Email

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym podstawową znajomość prawa w zakresie strzelectwa oraz umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią. Kurs ma za zadanie przygotowanie kandydatów do egzaminu, tak aby poznali zakres materiału niezbędnego do przyswojenia oraz opanowania podstawowych technik praktycznego posługiwania się bronią. Kurs przeprowadzany jest zwykle w weekend, pierwsze spotkanie organizacyjne oraz pierwsze wykłady w piątek, kolejne zajęcia teoretyczne wraz z egzaminem próbnym z teorii w sobotę, zajęcia praktyczne i praktyczny egzamin próbny w niedzielę.

Program kursu:

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

Początek zajęć w piątek o godz. 17.00

Miejsce: Sala wykładowa Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wołodyjowskiego 5

 • Rejestracja uczestników
 • Omówienie zajęć
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Przewidywane zakończenie zajęć ok godz. 20.00

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Początek zajęć w sobotę o godz. 9.00

Miejsce: Sala wykładowa Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wołodyjowskiego 5

 • Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS)
 • Obrona konieczna i stan wyższej konieczności
 • Przepisy sportowe ISSF : pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników
 • Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń
 • Egzamin próbny

Przewidywane zakończenie zajęć ok godz. 19.00

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Początek zajęć w niedzielę godz. 9.00

Miejsce: zostanie podane na zajęciach

 • Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym
 • Zajęcia praktyczne
  • pistolet
  • karabin
  • strzelba gładkolufowa

Przewidywane zakończenie zajęć ok godz. 15.00

Dokładny przebieg zajęć praktycznych zostanie ustalony na spotkaniu piątkowym.

Ostateczna lokalizacja zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych może ulec zmianie. Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym przed rozpoczęciem kursu.

Koszt kursu:

 • członkowie klubu GROT Białystok – 300zł
 • pozostali uczestnicy – 350zł

Rejestracja

Rejestracji dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny.

Najbliższy termin

11-13 lutego 2022r

Płatność

Gotówką w dniu rozpoczęcia kursu (piątek).

Po zakończonym kursie materiały do samodzielnego utrwalania wiedzy oraz możliwość konsultacji do czasu pierwszego terminu egzaminu na patent. Konsultacje obejmują także trening praktyczny na strzelnicy pneumatycznej.

Uwaga: przypominamy, że w kursie może wziąć udział praktycznie każdy, jednak do przystąpienia do egzaminu, wymagany jest min. 3 miesięczny staż w klubie sportowym.

Terminy egzaminów należy śledzić na stronie PZSS.