Print Friendly, PDF & Email

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym podstawową znajomość prawa w zakresie strzelectwa oraz umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią. Kurs ma za zadanie przygotowanie kandydatów do egzaminu, tak aby poznali zakres materiału niezbędnego do przyswojenia oraz opanowania podstawowych technik praktycznego posługiwania się bronią. Kurs przeprowadzany jest zwykle w weekend, pierwsze spotkanie organizacyjne oraz pierwsze wykłady w piątek, kolejne zajęcia teoretyczne wraz z egzaminem próbnym z teorii w sobotę, zajęcia praktyczne i praktyczny egzamin próbny w niedzielę.

Program kursu:

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

Początek zajęć w piątek o godz. 17.00

Miejsce: Sala wykładowa Biura Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

 • Rejestracja uczestników
 • Omówienie zajęć
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Przewidywane zakończenie zajęć ok godz. 20.00

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Początek zajęć w sobotę o godz. 9.00

Miejsce: Sala wykładowa Biura Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

 • Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS)
 • Obrona konieczna i stan wyższej konieczności
 • Przepisy sportowe ISSF : pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników
 • Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń
 • Egzamin próbny

Przewidywane zakończenie zajęć ok godz. 19.00

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Początek zajęć w niedzielę godz. 9.00

Miejsce: Strzelnica sportowa Legion Wschodni, Iwanówka

 • Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym
 • Zajęcia praktyczne
  • pistolet
  • karabin
  • strzelba gładkolufowa

Przewidywane zakończenie zajęć ok godz. 15.00

Dokładny przebieg zajęć praktycznych zostanie ustalony na spotkaniu piątkowym.

Ostateczna lokalizacja zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych może ulec zmianie. Zarejestrowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym przed rozpoczęciem kursu.

Prowadzący:

 • Wojtek: wielokrotny medalista Mistrzostw Polski juniorów i seniorów, uczestnik Mistrzostw Europy i Świata, Sędzia I klasy, Trener i instruktor strzelectwa sportowego z wieloletnim doświadczeniem
 • Piotrek: aspirant sztabowy, 18 lat służby w wydziale dochodzeniowo-śledczym, sędzia strzelectwa sportowego III klasy, wieloletni zawodnik strzelectwa sportowego, regularny uczestnik Mistrzostw Polski
 • Tomek: sędzia strzelectwa sportowego II klasy, sędzia zawodów IPSC, wieloletni zawodnik strzelectwa sportowego

Koszt kursu:

 • członkowie klubów GROT Białystok – 250zł
 • pozostali uczestnicy – 300zł

Rejestracja

Rejestracji dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny.

Najbliższy termin

16 – 18 października 2020r

Płatność

Po potwierdzeniu terminu należy dokonać przelewu na konto nr.: 25 1240 1095 1111 0010 1892 4795

Tytuł przelewu wg wzoru: GROT Białystok, <nazwisko i imię>, Kurs patent, <miesiąc rok>
np. GROT Białystok, Kowalski Jan, Kurs patent, październik 2020

Potwierdzenie prosimy przesłać na adres: [email protected]

Najpóźniej na zajęcia należy dostarczyć potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty!

Po rejestracji uczestnicy otrzymają szczegółowy plan zajęć. Po zakończonym kursie materiały do samodzielnego utrwalania wiedzy oraz możliwość konsultacji do czasu pierwszego terminu egzaminu na patent.

Uwaga: przypominamy, że w kursie może wziąć udział praktycznie każdy, jednak do przystąpienia do egzaminu, wymagany jest min. 3 miesięczny staż w klubie sportowym.

Terminy egzaminów należy śledzić na stronie PZSS.