Print Friendly, PDF & Email

(Obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

 

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GROT Białystok, ul. Lewandowskiego 5, 15-124 Białystok, zwanym dalej Klubem, działający w ramach Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju, Chocimska 14, 00-791 Warszawa, KRS: 0000086818, REGON: 007026244, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy [email protected] jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://grot.bialystok.pl/kontakt/

W przypadku organizacji zawodów, szkoleń i innych podobnych imprez na strzelnicy nie będącej własnością Stowarzyszenia, administratorem danych osobowych wpisanych w rejestrze pobytu na danej strzelnicy jest właściciel lub zarządca danej strzelnicy.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Dla usprawnienia działania witryny pod kątem jej pozycjonowania oraz dostarczania najbardziej dopasowanych treści analizujemy ruch w witrynie za pomocą ogólnodostępnych narzędzi takich jak Google Analytics.

Adresy mail

Osoby należące do klubu oraz zapisujące się do naszego newslettera, przekazują nam swój adres e-mail do korespondencji, za pomocą którego możemy powiadamiać o naszej działalności (organizowanych lub współorganizowanych zawodach, szkoleniach, aktualnościach z życia klubu, itp.).

Inne dane

 • Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby przynależności do Stowarzyszenia pozyskiwane za pomocą Deklaracji członkowskiej
 • Dane wymagane do udziału w zawodach, szkoleniach, kursach i tym podobnych wydarzeniach pozyskiwane za pomocą list rejestracji, dedykowanych formularzy online, formularzy w wersji papierowej
 • Dane wymagane do  zawarcia umowy, wykonania usługi, realizacji zamówienia, wystawienia faktury

Jak wykorzystujemy państwa dane osobowe?

Powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Klub wyłącznie w celu realizacji działań związanych z funkcjonowaniem Klubu, w zakresie m.in. takim jak: obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o broni i amunicji, ustawy o sporcie lub innych przepisów prawa, przepisów i regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego, organizacji zawodów, szkoleń, konferencji itp.

 • Dane osób należących do Klubu, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, przekazywane są do Zarządu Stowarzyszenia do celów raportowych i statystycznych.
 • Dane nowo zapisanych członków Klubu, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail rejestrowane są w bazie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w związku z Regulaminem Przyznawania Patentu Strzeleckiego.
 • W przypadku ubiegania się / przedłużenia ważności licencji zawodniczej, dodatkowo numer patentu strzeleckiego (i aktualny numer licencji).
 • W przypadku organizacji zawodów strzeleckich – imię nazwisko, przynależność klubową i numer licencji zawodniczej PZSS i/lub numer licencji sędziego oraz dane wymagane przez zarządcę/właściciela strzelnicy
 • W przypadku organizacji kursów, szkoleń itp. imprez – zostanie podany zakres pozyskiwania danych osobowych i w jaki sposób będą przetwarzane
 • Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby opłacenia składek, wpłat darowizn, opłaty startowego przekazywane są do działu księgowego Stowarzyszenia
 • Dane osób, które rezygnują z członkostwa w Klubie (imię, nazwisko, numer PESEL) przekazywane są do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w związku z wymogami Ustawy o Broni i Amunicji.
 • Dane niezbędne do wysyłki poprzez poczty elektronicznej rejestrowane są w systemach realizujących te zadania, tzn.:
  • Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • UAB “MailerLite” Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius, Lithuania
 • Dane na potrzeby przetwarzania w usłudze Google Docs – firmie Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Komentarze gości umieszczane na stronie internetowej mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Ponieważ korzystamy z usług Google oraz Mailer Lite, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Litwy w zakresie ich przechowywania na serwerach. Zarówno firma Google jak i UAB “MailerLite” przystąpiły do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Jak długo przechowujemy państwa dane?

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Pana / Pani dane gromadzone w związku z działalnością Klubu będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przynależności do Stowarzyszenia. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności w celach sprawozdawczych, archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Jakie masz prawa do swoich danych?

W związku z przepisami o ochronie danych i rozporządzeniem RODO, które wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. KS LOK Grot Białystok informuje, że osobom, których dane przechowywane są i przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku żądania usunięcia danych osobowych w całości przez członka Klubu będzie się to wiązało z jednoznaczną rezygnacją z członkostwa w Klubie lub w przypadku żądania usunięcia części danych, może się to wiązać z ograniczeniem możliwości korzystania z oferty Klubu.

Informacje dodatkowe

Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GROT Białystok zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
KS LOK GROT Białystok zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Dane osobowe powierzone KS LOK GROT Białystok są przetwarzane automatycznie oraz ręcznie. Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych są członkowie Zarządu Klubu, w innym przypadku Administrator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane oraz zobligować je do zachowania tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), nawet po zaprzestaniu przetwarzania tych danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione dobrowolnie przez członka stowarzyszenia lub są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Ponadto informujemy, że w regulaminie zawodów Podlaska Zawody Strzeleckie znajduje się poniższy zapis:

Startujący i obsługa zawodów biorąc udział w zawodach oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami. Podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, które będą później udostępniane publicznie, będzie prowadzona rejestracja zawodników, zostanie sporządzony i opublikowany komunikat rezultatów oraz zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zdobywcach nagród w zawodach – obsługa zawodów i zawodnik decydując się na udział w zawodach wyraża na to zgodę.

KS LOK GROT Białystok nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, jednakże w razie pytań związanych z przetwarzaniem przez Klub danych osobowych lub innych z ww spraw, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym [email protected] lub tradycyjną pocztą.