Print Friendly, PDF & Email

Cykl szkoleń mających na celu naukę strzelania z broni krótkiej – pistoletu od podstaw. Głównym założeniem jest nabycie umiejętności bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną krótką.

Są to zajęcia rozpoczynające cykl szkoleń w ramach treningu z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia skierowane są do osób, które nie strzelały z broni palnej krótkiej, mających niewielkie doświadczenie lub chcących przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się pistoletem. Prowadzone będą w formie teoretyczno-praktycznej: wykład, trening bezstrzałowy, strzelanie z wykorzystaniem pistoletów Glock. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie (ochraniacze wzroku i słuchu, pas taktyczny, kabura i ładownica na magazynki). Po wcześniejszym zgłoszeniu, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z własną bronią i amunicją. W takim przypadku strzelec zobowiązany jest do korzystania tylko i wyłącznie z amunicji fabrycznej. Wykluczona jest strzelanie z amunicji elaborowanej, również w sposób przemysłowy.

Jest to również szkolenie wyrównujące dla osób z większym doświadczenie strzeleckim. W takim przypadku przedstawiane i wyjaśniane są w sposób praktyczny różnicę programowe. Podyktowane to jest odmiennym programem szkoleniowym w porównaniu do programów będących obecnie na rynku. Udział w szkoleniu wyrównującym umożliwia uczestnictwo w kolejnych zajęciach. W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt.

Zakres szkolenia:

  • warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną
  • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
  • przyjmowanie postawy strzeleckiej – stojąca, klęcząca
  • chwyt, dobycie i przeładowanie broni, zgrywanie przyrządów oraz celowanie
  • praca na języku spustowym
  • wymiana magazynka (awaryjna)
  • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni krótkiej

Czas trwania – 4-5 godzin w zależności od liczby uczestników

Liczba uczestników – od 6 do 8 osób

Jeden instruktor na 3 uczestników

Ilość amunicji – 100 sztuk