Print Friendly, PDF & Email

Cykl szkoleń mających na celu naukę strzelania z broni krótkiej – pistoletu od podstaw. Głównym założeniem jest nabycie umiejętności bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną krótką.

Szkolenie średniozaawansowane część 1 to kontynuacja zajęć w ramach treningu z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia skierowane są do osób, które ukończyły wcześniej szkolenie na poziomie podstawowym/ wyrównującym. Szkolenie prowadzone będzie w formie teoretyczno-praktycznej: wykład, trening bezstrzałowy, strzelanie z wykorzystaniem pistoletów Glock. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie (ochraniacze wzroku i słuchu, pas taktyczny, kabura i ładownica na magazynki). Po wcześniejszym zgłoszeniu, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z własną bronią i amunicją. W takim przypadku strzelec zobowiązany jest do korzystania tylko i wyłącznie z amunicji fabrycznej. Wykluczona jest strzelanie z amunicji elaborowanej, również w sposób przemysłowy.

UWAGA! Aby uczestniczyć w szkoleniu średniozaawansowanym cz. 1 należy wcześniej odbyć szkolenie na poziomie podstawowym/wyrównującym. Podyktowane to jest odmiennym programem szkoleniowym w porównaniu do programów będących obecnie na rynku. W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt.

Zakres szkolenia:

  • warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną
  • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
  • przypomnienie i utrwalenie materiału z poprzedniego szkolenia
  • praca na języku spustowym
  • wymiana taktyczna magazynka
  • zwroty w postawie stojącej
  • usuwanie zacięć – niewypał
  • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni krótkiej.

Czas trwania – 5-6 godzin w zależności od liczby uczestników

Liczba uczestników – od 6 do 8 osób

Ilość amunicji – 120 sztuk