Print Friendly, PDF & Email

Kogo dotyczy?

Zawodników PSS Grot Białystok, posiadających ważne licencje zawodnicze PZSS na rok bieżący i chcący je przedłużyć na rok następny.

Co muszę wypełnić na stronie Portalu PZSS?

 1. Do portalu logujemy się poprzez stronę: https://portal.pzss.org.pl/
 2. Wchodzimy w zakładkę Licencje i patenty lub Wnioski – licencje zawodnicze i klikamy link „złóż wniosek”
 3. Klikamy „wniosek o przedłużenie licencji 2022 [P K S]
 4. Wybieramy na jakie rodzaje broni chcemy dokonać przedłużenia oraz zaznaczamy oświadczenie o niekaralności i klikamy „Złóż wniosek

Co muszę dostarczyć?

  1. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej dostępny pod tym linkiem. Wniosek najlepiej dostarczyć elektronicznie za pomocą maila, nie musi być papierowy.
   Wnioski proszę wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Niekompletne, nieczytelne lub źle wypełnione wnioski nie będą przyjmowane.
  2. Wpłatę w wysokości 70 PLN
   • gotówką u naszego Skarbnika lub Sekretarza
   • przelewem na konto Stowarzyszenia numer: 84 8769 0002 0156 5496 2000 0010. W tytule przelewu koniecznie wpisać: Imię Nazwisko, składka wspierająca, rok, np. Jan Kowalski, składka wspierająca, 2022

   W przypadku opłaty przelewem, koniecznie należy przesłać jego potwierdzenie na adres: [email protected]
   UWAGA: Nie należy samodzielnie wnosić opłaty za przedłużenie licencji na konto PZSS czy WZSS. Opłaty takie nie zostaną zaksięgowane.

Kiedy i gdzie mogę dostarczyć wymagane dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć:

 1. Do Sekretarza lub Prezesa PSS Grot Białystok, w trakcie zawodów strzeleckich lub podczas treningów na strzelnicy pneumatycznej lub kulowej.
 2. Mailowo na adres [email protected]

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi Regulaminu Licencji Zawodniczej czyli :

 • nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,
 • posiadają licencje zawodniczą na poprzedni rok,
 • startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez Wojewódzkiego ZSS lub Polskiego ZSS
 • mają odpowiednią minimalną ilość startów czyli:
  – dla licencję w trzech dyscyplinach: 4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
  – dla licencji w dwóch dyscyplinach: 4 starty w jednej 2 starty w drugiej,
  – dla licencji w jednej dyscyplinie: 4 starty w tej dyscyplinie,
 • wnioski zawodników, którzy mają nieuregulowane składki członkowskie nie będą zatwierdzane!
 • Jako start liczone jest wzięcie udziału w danej konkurencji, np. jeśli uczestnicząc w jednych zawodach w konkurencji Psp10d, Pcz0d, Pst30s, Ksp10s i S5 mamy „zaliczone” 3 starty w pistolecie, jeden w karabinie i jeden w strzelbie.
 • Starty liczone są od momentu przyznania licencji po raz pierwszy (miesiąc przyznania licencji podany jest w numerze licencji).
 • Starty w zawodach poza naszym klubem należy udokumentować kserokopią komunikatu z takich zawodów lub wskazaniem dokładnego adresu strony WWW z takim komunikatem.
 • Numery patentu, licencji – pełne, nie tylko początek, ale wraz z miesiącem i rokiem wydania
 • W kolumnie „Zawody w kalendarzu WZSS lub PZSS” wpisujemy skrót „WZSS” albo „PZSS” w zależności od rangi zawodów. Nie wpisujemy słowa „TAK”, itp.
 • Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej – wzór