Print Friendly, PDF & Email

Kogo dotyczy?

Zawodników KS LOK Grot Białystok, posiadających ważne licencje zawodnicze PZSS na rok 2018 i chcący je przedłużyć na rok 2019.

Co muszę wypełnić na stronie Portalu PZSS?

 1. Do portalu logujemy się poprzez stronę: https://portal.pzss.org.pl/
 2. Wchodzimy w zakładkę Licencje i patenty i klikamy link “przedłuż licencję [ P K S ]
 3. Klikamy “Przedłuż licencję na rok 2019 [P K S]
 4. Wybieramy na jakie rodzaje broni chcemy dokonać przedłużenia i klikamy “Złóż wniosek

Co muszę dostarczyć?

  1. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej dostępny na naszej stronie internetowej (w stopce) lub na stronie PZSS. Wniosek można dostarczyć elektronicznie za pomocą maila, nie musi być papierowy.
   Wnioski proszę wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Niekompletne, nieczytelne lub źle wypełnione wnioski nie będą przyjmowane.
  2. Wpłatę w wysokości 60 PLN
   • gotówką u naszego Skarbnika lub Sekretarza
   • przelewem na konto numer: 25 1240 1095 1111 0010 1892 4795. W tytule przelewu koniecznie wpisać: GROT Białystok, opłata za przedłużenie licencji, Imię Nazwisko

   W przypadku opłaty przelewem, koniecznie należy przesłać jego potwierdzenie na adres: licencje@grot.bialystok.pl
   UWAGA: Nie należy samodzielnie wnosić opłaty za przedłużenie licencji na konto PZSS czy WZSS. Opłaty takie nie zostaną zaksięgowane.

Kiedy i gdzie mogę dostarczyć wymagane dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć:

 1. Do Biura Podlaskiej Organizacji LOK, ul. Lewandowskiego 5. Godziny otwarcia biura dostępne są na naszej stronie internetowej.
 2. Do Sekretarza lub Prezesa KS LOK Grot Białystok, w trakcie zawodów strzeleckich lub podczas treningów na strzelnicy pneumatycznej.
 3. Mailowo na adres licencje@grot.bialystok.pl

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi Regulaminu Licencji Zawodniczej czyli :

 • nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,
 • posiadają licencje zawodniczą na rok 2017,
 • startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez Wojewódzkiego ZSS lub Polskiego ZSS
 • mają odpowiednią minimalną ilość startów czyli:
  – dla licencję w trzech dyscyplinach: 4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
  – dla licencji w dwóch dyscyplinach: 4 starty w jednej 2 starty w drugiej,
  – dla licencji w jednej dyscyplinie: 4 starty w tej dyscyplinie,

 

 • Jako start liczone jest wzięcie udziału w danej konkurencji, np. jeśli uczestnicząc w jednych zawodach w konkurencji Psp10d, Pcz0d, Pst30s, Ksp10s i S5 mamy “zaliczone” 3 starty w pistolecie, jeden w karabinie i jeden w strzelbie.
 • Starty liczone są od momentu przyznania licencji po raz pierwszy (miesiąc przyznania licencji podany jest w numerze licencji).
 • Starty w zawodach poza naszym klubem należy udokumentować kserokopią komunikatu z takich zawodów lub wskazaniem dokładnego adresu strony WWW z takim komunikatem.
 • Numery patentu, licencji – pełne, nie tylko początek, ale wraz z miesiącem i rokiem wydania
 • W kolumnie “Zawody w kalendarzu WZSS lub PZSS” wpisujemy skrót “WZSS” albo “PZSS” w zależności od rangi zawodów. Nie wpisujemy słowa “TAK”, itp.
 • Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej – wzór