Strzelectwo dla Każdego

Strzelectwo dla Każdego

W lipcu tego roku ruszył projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki "Strzelectwo dla Każdego". Zakłada przeszkolenie 3740 osób niezwiązanych ze strzelectwem z techniki strzelania, obsługi broni oraz budowy i działania broni sportowej oraz używanej w konfliktach zbrojnych XXI wieku. W projekcie mogą wziąć udział osoby wszystkie osoby mające 26 lat, z wyjątkiem osób: będących członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,będących członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,posiadających pozwolenie na broń,posiadających patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,posiadających dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,będących funkcjonariuszami służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,posiadających uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa sportowego, Program zajęć obejmuje: Część teoretyczną: historię strzelectwa, zasady bezpieczeństwa na strzeonicyCzęść praktyczną: pierwsza pomoc, budowę i zasady działania broni palnej i amunicji, omówienie konstrukcji używanych w konfliktach zbrojnych XXI wieku na przykładzie broni typu AK- 47/AKM, M4/M16, Glock); składanie i...
Read More