Print Friendly, PDF & Email

Jak do nas dołączyć?

Poniżej warunki bycia pełnoprawnym członkiem Klubu.

Do Klubu mogą należeć osoby wymienione w art. 11-13 Statutu Stowarzyszenia.
Składki opłacamy zgodnie z Regulaminem Opłacania Składek Członkowskich.

Aby zostać członkiem Klubu kandydat powinien:

 1. złożyć do Zarządu Klubu następujące dokumenty:
  • deklarację członkowską, lub kartę zgłoszenia przynależności klubowej
  • do wglądu dowód osobisty / legitymacja, w celu sprawdzenia zgodności danych z podanymi w deklaracji,
  • zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego (można dostarczyć w późniejszym terminie),
  • osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów) o wyrażeniu zgody na wstąpienie do Klubu,
 2. poświadczyć własnoręcznym podpisem znajomość i akceptację:
 3. wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu,
 4. opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd i zgodnie z Regulaminem.

Co dalej? Zobacz co możesz robić w klubie.

Najszybsza metoda dołączenia do nas – skorzystaj z poniższego formularza!

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację
 2. Opłać składki i pobierz potwierdzenie wpłaty
 3. Przynieś oryginały (deklaracja, oświadczenie i potwierdzenie wpłaty) w najbliższym dogodnym terminie (na trening lub zawody).
 4. W dogodnym dla Ciebie czasie wykonaj badania u lekarza sportowego i dostarcz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów strzeleckich.