Print Friendly, PDF & Email

Cykl szkoleń mających na celu naukę strzelania z broni długiej, długodystansowej od podstaw. Głównym założeniem jest nabycie umiejętności bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną.
Celem tego szkolenia jest nauka bezpiecznej obsługi broni długiej oraz wprowadzenie do strzelania długodystansowego z broni snajperskiej na odległościach do 100 metrów.
Jest to szkolenie rozpoczynające cykl szkoleń w ramach treningu z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia skierowane są do osób, które nie strzelały z broni palnej długiej wyborowej, mających niewielkie doświadczenie lub chcących przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się bronią długą. Prowadzone będą w formie teoretyczno-praktycznej – wykład, trening bezstrzałowy, strzelanie z karabinów. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie (min. ochraniacze wzroku i słuchu, maty strzeleckie, podpórki). Po wcześniejszym zgłoszeniu, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z własną bronią i amunicją.

Instruktorzy prowadzący zajęcia to głównie byli funkcjonariusze służb mundurowych posiadający państwowe uprawnienia instruktorskie, którzy zdobywali doświadczenie i poszerzali swoją wiedzę oraz umiejętności tak w służbie jak i w życiu cywilnym (zawody sportowe, szkolenia specjalistyczne), w kraju i za granicą. Oprócz tego – co również ważne – posiadają wieloletnie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, zapewniające bezpieczne i skuteczne przekazanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Zakres zajęć:

 • warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną w tym obowiązujące przepisy prawa,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną podczas strzelań z broni snajperskiej,
 • podstawowe wiadomości na temat historii strzelań dalekodystansowych oraz snajperskich,
 • rodzaje broni snajperskiej, podstawy budowy oraz zasady działania,
 • rodzaje oraz budowa przyrządów optycznych,
 • rodzaje i budowa amunicji do broni snajperskiej oraz podstawy balistyki,
 • podstawowe zasady prowadzenia skutecznego ognia,
 • podstawowe postawy strzeleckie, ułożenie oraz trzymanie i przeładowania broni,
 • praca na oddechu oraz ściąganie języka spustowego,
 • analiza wyników strzelań (rozrzut broni oraz czynniki i sposoby na jego zmniejszenie),
 • podstawy czyszczenia broni snajperskiej,
 • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni długiej.

Dodatkowe informacje:
W trakcie szkolenia, uczestnicy będą strzelali z trzech rodzajów broni snajperskiej.

 • Karabin Savage 12F/TR – nabój .308 Win.
 • Karabin Howa 1500 – nabój .223 Rem.
 • Karabin SWD – nabój 7,62×54 R.

Z każdej broni uczestnicy oddadzą po 10 strzałów.

Ilość amunicji – 30 sztuk
Czas trwania – 4 – 5 godzin w zależności od liczby uczestników
Liczba uczestników – od 5 do 6 osób

Terminy szkoleń

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 lipca 2019r od godz. 10.00

Koszt szkolenia:

 • Członkowie klubu LOK Grot Białystok: 350PLN + 100PLN za amunicję
 • Osoby spoza klubu LOK Grot Białystok: 400PLN = 130PLN za amunicję

W celu rezerwacji skontaktuj się z nami na adres: biuro@grot.bialystok.pl