Print Friendly, PDF & Email

Cykl szkoleń mających na celu naukę od podstaw lub przypomnienie i poszerzenie wiedzy w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym założeniem jest nabycie podstawowych umiejętności bezpiecznego i skutecznego udzielania pomocy w różnych warunkach i otoczeniu. Szkolenie realizowane będzie według obowiązujących wytycznych.
Zajęcia prowadzone będą w formie teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz praktycznej – ćwiczenia min. z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego, fantomów itp.

Na zakończenie zajęć każdy otrzyma stosowny certyfikat

Instruktorzy prowadzący, to nie tylko osoby posiadające wymagane kwalifikację (w tym pedagogiczne i metodyczne), ale również zajmujące się na co dzień cywilnym jak i mundurowym (taktycznym) ratownictwem. Doświadczenie i umiejętności zdobywali zarówno podczas działań krajowych jak i misji zagranicznych.

Zakres zajęć:

  • Wstęp i podstawy prawne związane z udzielaniem pomocy w Polsce (co jest dozwolone a co nie w świetle obowiązującego prawa)
  • Podstawowy sprzęt i wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy przedmedycznej
  • Łańcuch ratownictwa
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (dzieci, dorośli)
  • Rany i krwotoki oraz ich wstępne zabezpieczenie
  • Schematy postępowania w zależności od stanu pacjenta
  • Podstawy ran postrzałowych

Czas trwania – 6-7 godzin w zależności od liczby uczestników
Liczba uczestników – od 10 do 12 osób