Print Friendly, PDF & Email

Zajęcia te mają na celu wprowadzenie do strzelania dynamicznego i sytuacyjnego po przez możliwość zapoznania się i przećwiczenia podstawowych czynności, których opanowanie jest niezbędne do bezpiecznego, zgodnego z przepisami prawa i skutecznego posługiwania się bronią krótką w zaistniałych sytuacjach, wymuszających jej użycie np. w sytuacji zagrożenia życia.

Są to zajęcia wprowadzające, umożliwiające kontynuowanie przygody ze strzeleniem dynamicznym i sytuacyjnym po przez podnoszenie swoich umiejętności w ramach kolejnych szkoleń strzeleckich. Zajęcia skierowane są do osób, które nie strzelały z broni palnej krótkiej, mających niewielkie doświadczenie lub chcących przypomnieć sobie podstawowe zasady posługiwania się pistoletem.

Prowadzone będą w formie teoretyczno-praktycznej – wykład, trening bezstrzałowy, strzelanie. Będą prowadzone z wykorzystaniem pistoletów Glock. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie (ochraniacze wzroku, słuch, pas taktyczny, kabura i ładownica na magazynki). Po wcześniejszym zgłoszeniu, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z własną bronią i amunicją.

Instruktorzy prowadzący zajęcia to głównie byli funkcjonariusze służb mundurowych posiadający państwowe uprawnienia instruktorskie, którzy zdobywali doświadczenie i poszerzali swoją wiedzę oraz umiejętności tak w służbie jak i w życiu cywilnym (zawody sportowe, szkolenia specjalistyczne), w kraju i za granicą. Oprócz tego – co również ważne – posiadają wieloletnie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, zapewniające bezpieczne i skuteczne przekazanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Zakres zajęć:

  • warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną
  • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
  • przyjmowanie postawy strzeleckiej
  • chwyt, dobycie i przeładowanie broni
  • zgrywanie przyrządów oraz celowanie
  • praca na języku spustowym
  • wymiana magazynka
  • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni krótkiej.

Ilość amunicji – 100 sztuk
Czas trwania – 3-4 godzin w zależności od liczby uczestników
Liczba uczestników – od 8 do 10 osób

Terminy szkoleń

Najbliższe szkolenie odbędzie się 24 listopada 2018r.

Zarezerwuj TERAZ

UWAGA: poniższe ceny nie uwzględniają kosztów amunicji i ewentualnego wypożyczenia broni / osprzętu. Organizatora zapewnia odpowiedni sprzęt dla osób nie posiadających własnej broni, amunicji, pasa, kabury, ładownic. Prosimy o informację o takiej potrzebie w komentarzu w formularzu zamówienia. Koszt wypożyczenia w wysokości 100PLN należy uiścić gotówką na miejscu.