Biało-czerwona flaga nad gruzami klasztoru na Monte Cassino stała się dla nas symbolem dumy narodowej i zwycięstwa w bitwie z Niemcami, które miało być jednym z kroków na drodze do Ojczyzny.

Szybkie dotarcie do Rzymu uniemożliwiała aliantom ufortyfikowana pozycja niemiecka, tzw. Linia Gustawa. Górzysty teren, trudny do atakowania i przebycia, wykorzystano do obrony budując zamaskowane stanowiska bojowe i pola minowe.
Na początku 1944 roku Linię Gustawa próbowały przełamać wojska alianckie, głównie Amerykanie, Brytyjczycy i wojska kolonialne (brytyjskie i francuskie). Atakujący ponieśli jednak ciężkie straty a ich działania nie przyniosły skutku.

Na froncie włoskim przygotowywał się do działań 2 Korpus Polski generała Władysława Andersa. Byli to Polacy z województw wschodnich, którzy przeżyli wybuch wojny, zsyłki na Sybir i niewolniczą pracę w łagrach, a po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej znaleźli się w polskich ośrodkach organizowania armii. Gdy wreszcie udało im się opuścić ZSRR, rząd sowiecki używał jako argumentu politycznego oskarżenia, że Polacy unikają walki z Niemcami.

W maju 1944 roku miała ruszyć szeroką ofensywa na Linię Gustawa. Mieli w niej wziąć udział żołnierze polscy z 2 Korpusu, dając odpowiedź na sowieckie oskarżenia o unikanie walki.
Natarcie w rejonie Monte Cassino ruszyło 12 maja. Toczono ciężkie walki, zdobywając punkty bronione przez Niemców i odpierając kontrataki. W trakcie tych działań Korpus ponosił ciężkie straty.
17 maja nad opuszczonymi przez Niemców ruinami klasztoru zatknięto polską flagę. Jednak walki toczyły się jeszcze do 19 maja. W czasie bitwy na Linii Gustawa poległo ponad 900 żołnierzy polskich a prawie 3000 zostało rannych.
2 Korpus Polski wziął udział w kolejnych działaniach na froncie włoskim, walcząc o wolną Polskę zgodnie z hasłem “Za wolność naszą i waszą”.

Dziś, żyjąc w wolnej i spokojnej Polsce możemy czcić ich pamięć. Pamiętajmy o nich!

Podlaskie Zawody Strzeleckie rozgrywane 6 maja 2017r poświęcone są pamięci bohaterom walk o Monte Cassino.

Dodaj komentarz