Print Friendly, PDF & Email

Organizatorzy:

 • Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
 • Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie
 • Centrum Szkolenia Instruktorskiego “OLEFIR” Ewa OLEFIR

Absolwenci kursu mogą uzyskać:

 • Legitymację Instruktora Strzelectwa Sportowego
  (dokument państwowy, legitymacja czerwona z orłem) – podstawa prawna: Ustawa o sporcie z dn. 25.10.2018r. art. 41 pkt 1 (Dz.U z 31 lipca 2017r. poz. 1463);
 • Certyfikat Instruktora Strzelania Bojowego;
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
 • Legitymację „Prowadzącego strzelenie” zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 15 marca 2000r.;
 • Legitymację sędziego strzelectwa sportowego kl. III;

UWAGA:
Przeprowadzenie kursu „Instruktora strzelectwa” będzie zgłoszone do Zarządu Głównego LOK w Warszawie oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.

Program kursu składa się ze 130 godzin szkolenia:

 1. Zajęcia teoretyczne – między innymi:
  • teoria strzelectwa sportowego;
  • medycyna sportowa i doping w sporcie;
  • psychologia i odnowa psychiczna;
  • odnowa biologiczna i wypoczynek fizyczny;
  • przygotowanie fizyczne;
  • żywienie sportowca;
  • nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach;
  • metodyka nauczania konkurencji pistoletowych i karabinowych;
  • inne.
 2. Część specjalistyczna, w skład której wchodzi:
  • praktyczne nauczanie strzelania z pistoletów i karabinów sportowych;
  • praktyka prowadzenia zajęć treningowych;
  • przygotowanie pedagogiczne instruktora;
  • środki, metody i formy w strzelectwie sportowym;
  • dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego, organizacja procesu szkolenia;
  • balistyka pocisku wystrzelonego z broni;
  • budowa i obsługa broni sportowej i bojowej;
  • przeszkolenie w zakresie strzelania z broni bojowej, gładkolufowej i automatycznej;
  • inne.

Koszt uzyskania wszystkich uprawnień wynosi ok 1900PLN*

Istnieje możliwość zniżki przy rezygnacji z wybranych przez uczestnika kursu uprawnień tj.:

 • Jeżeli uczestnicy kursu rezygnują z uprawnień sędziowskich – ulga wynosi – 150,00 zł
 • Jeżeli uczestnicy kursu rezygnują z legitymacji LOK „Prowadzący strzelanie” – ulga również wynosi 150,00 zł.

 


*) Koszt może ulec nieznacznej zmianie w zależności od trybu jego przeprowadzenia (szczegóły w formularzu rejestracji)